Ogłoszenie drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia

Informujemy, że Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ogłasza II nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:

• Informatyka i Ekonometria
• Informatyka i Ekonometria specjalność: Wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami
• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
• Ekonomia
• Zarządzanie
• Analityka gospodarcza

Pełne informacje o kierunkach można znaleźć na stronach studia stacjonarne i studia niestacjonarne.

Informatyka w mieście Smart City ?

Zapraszamy Państwa do udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego PSI 2012".

Celem konferencji jest stworzenie forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tegoroczne, jubileuszowe XV już spotkanie z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” ma zaowocować przeglądem i oceną różnorodnych zastosowań szeroko rozumianej informatyki we współczesnych miastach, oraz odpowiedzią na pytanie: czy stopień nasycenia informatyką upoważnia do stwierdzenia, że jest to już „Smart City” – czyli inteligentne (bystre!) miasto?

Termin i miejsce konferencji: 10 – 11 maja 2012, Sala sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie http://infotrendy.eu/psi2012/okonferencji.