Dla kandydata

Instytut Informatyki w Zarządzaniu prowadzi działalność dydaktyczną w ramach następujących kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W ramach studiów I i II stopnia dziennych i jak również zaocznych prowadzone są następujące kierunki studiów:

W ramach Instytutu Informatyki prowadzone są studia podyplomowe Informatyka w Przedsiębiorstwie.

Aktualną ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania znajduje się na stronie:  http://kandydaci.usz.edu.pl/i-stopien/kierunki/wydzial/76