Organizacje studenckie

Przy Instytucie Informatyki w Zarządzaniu aktywnie działają dwie organizacje zrzeszające studentów chcących rozwijać swoją wiedzę informatyczną: