Program MSDN

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uczestniczy w programie MSDN Academic Alliance prowadzonym przez firmę Microsoft.

Programy licencyjne MSDN AA zapewniają studentom wydziałów prowadzących zajęcia z technologii informatycznych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu mogą oni wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.

W programie mogą uczestniczyć pracownicy oraz studenci spełniający następujące kryteria:

  • Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria
  • Studenci studiów doktoranckich
  • Pracownicy Instytutu Informatyki w Zarządzaniu
  • Pracownicy katedry ekonometrii

W celu dołączenia do programu MSDN AA należy zgłosić się do pokoju 012 (w piwnicy głównego budynku) .

Odopowiedzi na najcześciej zadawane pytania odnośnie programu:

  • Po zalozeniu konta otrzymujemy login i haslo do serwisu msdnaa, gdzie wybieramy sobie oprogramowanie ktore chcemy sciagnac ( na podobnej zasadzie co w sklepie internetowym ), a nastepnie sciagamy i system generuje nam klucz.
  • Konto jest automatycznie zamykane wraz z koncem studiów. Osoby kontynuujące studia dalej powinny zgłosić do pokoju 012 w celu przedłużenia ważności konta.
  • Programy/systemy dostepne sa tylko i wylacznie dla celow edukacyjnych, uzywanie ich do celow komercyjnych jest niezgodne z licencja.
  • Programy/systemy mogą być instalowane tylko w trakcie studiów. Po zakończeniu studiów można korzystać z oprogramowania zainstalowanego wcześniej, ale nie można ich ponownie instalować.

Pełne informacje o programie MSDN Academic Alliance znajdują się na stronie poświęconej programowi.