Kontakt

INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU
ul. Mickiewicza 64 71-101 Szczecin

tel. (91) 444-1915
tel./fax (91) 444-2127
e-mail: iiwz@wneiz.pl
http://iiwz.wneiz.pl