Struktura instytutu

Struktura organizacyjna Instytutu Informatyki w Zarządzaniu składa się z następująych jednostek:

 • Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
  • Zakład Inżynierii Oprogramowania
  • Zakład Systemów Internetowych
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
 • Katedra Systemów Wspomagania Decyzji
 • Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
 • Katedra Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej
  • ​Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
  • Zakład Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych
 • Wydziałowe Centrum Informatyczne
  • Zespół Laboratoriów Mikrokomputerowych

Obszary badań naukowych poszczególnych katedr

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych

Inżynieria oprogramowania, Zarządzanie dokumentami, Zarządzanie projektami informatycznymi, Sieci komputerowe, Systemy operacyjne, Systemy baz danych, Projektowanie systemów informatycznych

Katedra Metod Informatyki Stosowanej

Organizacja danych ekonomicznych, wspomaganie decyzji i systemy ekspertowe, strategie informatyzacji. Rozwiązywanie trudnych problemów ekonomicznych metodami Sztucznej Inteligencji (sieci neuronowe, logika rozmyta, teoria zbiorów przybliżonych, klasteryzacja, różne metody odkrywania wiedzy o problemach z baz danych).

Aktualne tematy badawcze: integracja danych finansowych dla celów budżetowania, identyfikacja istotnych danych w analizie postępu efektywności, metody odkrywania wiedzy, ekonomika informacji, wpływ Internetu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i poziom gospodarki kraju, wspomaganie decyzji w warunkach niepewności, zastosowanie metod symulacji komputerowej w identyfikacji czynników wpływających na efektywność działania systemu, outsourcing, identyfikacja e-biznesu

Aktualne tematy badawcze: Wykrywanie czynników ekonomicznych prawdopodobnie wpływających na wartość produkcji w Polsce i budowa modelu produkcji z użyciem metod sztucznej inteligencji. Opracowanie ekspertowego systemu do prognozowania bankructw przedsiębiorstw w Polsce.

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji

Klasyfikacja systemów, modele dziedzin i systemów informatyzacja a konkurencyjność firm, budowa strategii informatycznych, zarządzanie informacjami.

Aktualne tematy badawcze: narzędzia informatyczne dla zarządzania (systemy wspomagania decyzji, systemy ekspertowe, automatyzacja biura, systemy workflow, systemy zintegrowane), zarządzanie strategiczne wspomagane komputerem, rachunkowość skomputeryzowana, rola użytkownika końcowego w zastosowaniu, hurtownie danych, wykorzystanie multimediów do wspomagania decyzji, nauczanie zdalne

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego

Problemy społeczeństwa globalnej informacji: społeczne, ekonomiczne, prawne, techniczne.

Aktualne tematy badawcze: kadry informatyczne – wyznacznikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ochrona danych i oprogramowania, hurtownie danych jako realizacja globalnej informacji, e-biznes – tendencje rozwojowe, techniki multimedialne – obszary zastosowań, jakość informacji

Katedra Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej

Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.

Aktualne tematy badawcze: modelowanie i symulacja wieloagentowa w badaniach zachowania konsumentów, metody symulacji komputerowej w zarządzaniu, metody neuronauki poznawczej i symulacji komputerowej we wspomaganiu procesu podejmowania decyzji menedżerskich, neuronauka poznawcza a badanie preferencji konsumentów, metody budowy miar agregatowych w badaniu złożonych zjawisk ekonomicznych.