Oddział PTI

Przy Instytucie Informatyki w Zarządzaniu funkcjonuje Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Aktualne informacje o działalności Zachodniopomorskiego Oddziału PTI. można znaleźć na stronie http://www.pti.szczecin.pl/.