Ogłoszenie drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia

Informujemy, że Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ogłasza II nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:

• Informatyka i Ekonometria
• Informatyka i Ekonometria specjalność: Wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami
• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
• Ekonomia
• Zarządzanie
• Analityka gospodarcza

Pełne informacje o kierunkach można znaleźć na stronach studia stacjonarne i studia niestacjonarne.