Poszerzaj wiedzę na studiach II stopnia Zarządzania i Inżynieria Produkcji

Instytut Informatyki w Zarzązaniu zaprasza do studiowania na studiachs stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i Informatyka i Ekonometria. Studia rozpoczynają się w semestrze letnim 2015/2016 r. Rejestracja kandydatów trwa do Do 16.02.2016 r.

O przyjęcie na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą ubiegać się absolwenci z tytułem inżyniera, przy czym po kierunku ZiIP i pokrewnych bez testów kwalifikacyjnych. Za pokrewne uznano kierunki: biotechnologia, budownictwo, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, logistyka, technika rolnicza, technologia żywności, transport.

Informacje o rekrutacji na stronie: http://wneiz.pl/dla-kandydata-aktualnosci/7095-rekrutacja-zimowa-2016