Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Instytut Informatyki w Zarządzaniu wchodzi w skład  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Obecnie Instytut Informatyki w Zarządzaniu prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie:

 • zastosowanie informatyki w ekonomii i zarządzaniu,
 • projektowanie i programowanie systemów informatycznych zarządzania,
 • zarządzanie projektami,
 • analiza strategiczna informatyzacji,
 • metody wytwarzania systemów informatycznych,
 • systemy informatyczne rachunkowości,
 • metodologia nauk ekonomicznych,
 • sieci komputerowe,
 • systemy zarządzania bazami danych.

Instytut oferuje również swoje usługi z dziedziny: tworzenie systemów informatycznych, wykonywanie analiz strategicznych, wykonywania ekspertyz i doradztwa informatycznego. Pracownicy Instytutu są członkami naukowej organizacji o zasięgu międzynarodowym tj. Niemieckiego Towarzystwa Naukowego.

Pracownicy Instytutu biorą udział, a także współorganizują konferencje międzynarodowe, krajowe oraz biorą udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji i sympozjów. Aktualnie Instytut realizuje także projekty badawcze. Liczne publikacje pracowników Instytutu można znaleźć w wydanictwach krajowych oraz w materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym. W ostatnim roku takimi publikacjami były głównie: referaty proszone, artykuły przeglądowe, artykuły popularnonaukowe.

Instytut Informatyki w Zarządzaniu realizuje działalność dydaktyczną w ramach następujących kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 • Informatyka i Ekonometria
 • Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Informatyka Ekonomiczna i Pedagogika
 • Ekonomia
 • Finanse i Rachunkowość
 • Zarządzanie